The towers in Užupis

Ramus vakaras Užupyje ir vakaro saulės nušviestų medžių spindesys vandenyje už bokštų naujai kylančių iš vandens. Nugriūnančių ir vėl pakylančių.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on StumbleUponPin on PinterestEmail this to someone